DSCF2199

ท่อล่าง ไม่เหมือน Specialized Smartweld และ S-Works ซะทีเดียวเพราะท่อจะไม่อวบเท่า (ท่ออวบกว่าก็สามารถใช้วัสดุทำผนังให้บางกว่า ลดน้ำหนักได้มากกว่า แลกกับราคาการผลิตที่สูงขึ้น) กระโหลกเป็นแกน GXP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *