Kinoko 15

ลงมาชั้นสองนี่เป็นสวรรค์ย่อมๆ สำหรับนักปั่นเลยหละครับ จัดวางของต่างๆ ได้สวยดูดีทีเดียว ชั้นนี้จะเป็นอะไหล่ฟิกซ์เกียร์ อะไหล่เสือหมอบ มุมอ่านหนังสือ และจุดสั่งทำสี Custom Trek Madone Project One ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ iMac มาตั้งให้เราเลือกสีเลย

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *