DT พาเที่ยว: ชมเมืองมัตสึยามะและโอโนมิจิ ก่อนปั่นงานชิมานามิไคโด

ตัวเมืองโอโนมิจิจากบนยอดเขา

จบจากงานปั่นชิมานามิไคโดแล้วทำอะไรต่อดี? วันนี้ DT พาชมเมืองโอโนมิจิและมัตสึยามะที่น่าชวนคว้าจักรยานมาปั่นเที่ยวดูเมืองสุดๆ

รีวิว Shimanami Kaido 2018 – งานปั่นที่ชีวิตนี้ต้องไปให้ได้สักครั้ง

DT พาชมบรรยากาศงานปั่นที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น