GCN × DT: ท่ามุดลม หมวกแอโร ล้อขอบสูง ประหยัดเวลาได้แค่ไหนกัน

ยิ่งเราไล่หาความแอโร่ไปไกลเท่าไร ผลตอบแทนที่ได้ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น ด้วยต้นทุนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ

GCN × DT: ทำอย่างไรให้ปั่นได้เร็วขึ้น

ขึ้นเขาเร็วขึ้น ? ลงเขาเร็วขึ้น ? Av ที่มากขึ้น ? กำหนดเป้าหมายแล้วนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ครับ