จอสัมผัส, แบตเตอรี่ 15 ชั่วโมง, GROUPTRACK เช็คความเคลื่อนไหวของเพื่อนร่วมกลุ่มปั่นได้พร้อมกัน 50 คน
หลายคนบอกว่าไม่มีเวลาล้าง หลายคนบอกว่าเสียเวลา แต่รู้ไหมครับ จักรยานที่สะอาดอยู่เสมอก็เหมือนรถยนต์ที่เพิ่งเคลือบแก้วออกมาจากร้านนั่นแหละ