A Day Bike Fest Day 2-56

แบรนด์ Cherubim อยู่มานานพอสมควรแล้ว แต่เป็นจักรยานแนว custom สั่งทำ ทำปีนึงไม่กี่ร้อยคัน ราคาค่อนข้างสูง แต่สิ่งที่ได้คงเป็นคุณค่าทางจิตใจและความใส่ใจในรายละเอียด ที่แน่ๆ หน้าตามันไม่เหมือนใครเลยครับ เจ้า Cherubim Racer Stainless คันนี้สนนราคา 5xx,xxx :D

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *