A Day Bike Fest Day 2-75

เลยได้รองเท้ามาทดสอบด้วย ก็ถือโอกาสอบพื้นซะเลย ในรูปคือกำลังกดน้ำหนักลงพื้นรองเท้าให้ได้รูปหลังจากเอารองเท้าเข้าเตาอบ 15 นาทีเพื่อให้พื้นอ่อนตัว

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *