Shikoku 1-020

Podium Girl ครั้งนี้คือแมวจรที่อาศัยอยู่บนยอดเขา โดยหูที่แหว่งนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าผ่านการตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนโดยสัตวแพทย์แล้ว