DSCF2874

เริ่มกันด้วย RCA ซึ่งกลายเป็นจักรยานที่ไม่ limited ซะแล้ว เพราะนี่ก็รีรันโปรดักชันเป็นรอบที่สอง แต่ข่าววงในแว่วๆ ว่า Cervelo ติดหนี้หลายล้านครับ อาจจะต้องออกของ exclusive มาหมุนเงินกันหน่อย

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *