DSCF3011

คู่นี้เด็ดครับ Suplest แบรนด์ใหม่จากสวิสที่ก่อตั้งโดยนักไตรกีฬา ดูเผินๆ เหมือน S-Works เป๊ะๆ แม้แต่ทรงและระบบรัด แต่ก็มีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *