Cippolini Nuke (2 of 3)

ทรงท่อคล้ายๆ กับเฟรม Time Trial เจ้าอื่นๆ แต่ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะลองคุยกับวิศวะกรของหลายแบรนด์ในงานเขาก็บอกว่า ทรงจักรยาน Time Trial ที่ลู่ลมที่สุดนั้น จริงๆ มันทำได้ไม่กี่แบบหรอก

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *