GCN × DT: ทำอย่างไรให้ปั่นได้เร็วขึ้น

ปั่นอย่างไรให้เร็วขึ้น ? ขึ้นกับว่าเร็วขึ้นของคุณหมายถึงอะไรครับ ขึ้นเขาเร็วขึ้น ลงเขาเร็วขึ้น หรือ Av ที่มากขึ้น มาดูกันว่า GCN มีเทคนิคอะไรสอนเราให้เร็วขึ้นได้บ้าง

วิธีเปิดซับไทเทิ้ลคือเข้าไปที่รูปเกียร์ เลือก Subtitle > Thai ครับ

Screen Shot 2016-06-15 at 00.40.29