Giro d Lombardia (2 of 10)

ขณะเดียวกัน แดน มาร์ตินโดนกลุ่มบล๊อคระหว่างขึ้นเนิน กลุ่มตัวเต็งด้านหน้าไม่รู้ว่ามาร์ติน แอบกลับตามเข้ามาทันในช่วงกิโลเมตรสุดท้าย

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *