Giro d Lombardia (3 of 10)

ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันที่ตัวเต็งเริ่มจะมองหน้าคัดตัวกัน เป็นทิม เวลเลนส์ (Lotto) ที่กระชากหนีเป็นคนแรก

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *