Giro d Lombardia (5 of 10)

ฟิลลิป จิลแบร์ อดีตแชมป์สองสมัย เปิดเกมรุกต่อจากเวลเลนส์ กระชากกลุ่มกลางเนินชันจนเหลือแค่ตัวเต็งไม่กี่คน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *