tappa_dettagli_tecnici_altimetria_10

Stage 10: 200 กิโลเมตร แต่ราบสนิท เป็นวันที่ peloton ได้พักบ้างหลังจากเจอสเตจเส้นชัยบนยอดเขาและสเตจโรลลิ่งแบบเหนื่อยๆ เบรคอเวย์หนี ทีมสปรินเตอร์รวบ จบด้วยการสปรินต์กลุ่ม ไม่ต้องเป็นผู้กำกับฮอลลี่วู้ดก็เดาตอนจบได้

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *