MAVIC

ความต่างของล้อยางงัดและยางฮาฟ - ถึงแม้ล้อยางฮาฟจะได้รับความร้อนพอๆ กับล้อยางงัดเวลาเบรค แต่โดยโครงสร้างแล้ว โครงล้อยางฮาฟมีลักษณะเปิดกว้างสอดรับกับยางซึ่งจะช่วยกระจายความร้อนและแรงกดไปทั่วทั้งโครงทำให้เรซิ่นไม่หลอมละลายง่ายๆ ในขณะที่ล้อยางงัด (รูปขวา) ต้องขึ้นโครงล้อให้มี Sidewall (ขอบกำแพงที่นูนขึ้นมาทั้งสองข้าง) เพื่อรับประกบยาง หมายความว่าแรงดันทั้งหมดจะตกอยู่ที่ sidewall จุดเดียว แรงดันกับความร้อนที่เกิดจากการเบรคทำให้เรซิ่นที่ขึ้นล้อคาร์บอนหลอมละลายได้ง่าย

Leave a comment

Your email address will not be published.