Shimano RS81 C35

Shimano RS81 C35
Shimano RS81 C35 ตัวนี้น่าจะพอชนกับล้อ Campy Eurus ได้แต่แบริ่งไม่ใช่เซรามิคเหมือนยูรัส ได้ขอบล้อกว้างมาแทน พอสูสีครับ

The RS81 with 35mm hybrid carbon/aluminum rim. Photo: Shimano

Leave a comment

Your email address will not be published.