เลือกหมอนยังไงให้นอนหลับสบาย?

หมอนที่ดีช่วยให้เราออกกำลังกายได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เราให้ความสำคัญกับเครื่องนอนขนาดไหน?