GCN × DT: แค่ผอมลงก็ชนะ KOM ได้

หากเราลดน้ำหนักตัวได้สักหน่อย เอาพุงโย้ออกไปสักนิด จะประหยัดเวลาเคลียร์เซกเมนต์เนินหรือเขาต่าง ๆ ได้มากน้อยแค่ไหน