พาวเวอร์มิเตอร์คืออะไร? ใช้ซ้อมยังไง?

พาวเวอร์มิเตอร์คืออะไรและจะช่วยให้เราซ้อมดีขึ้นได้ยังไง? วันนี้ DT มาชี้แจงแถลงไขกันอย่างถึงรากถึงโคตรครัช!