เยอรมนีเปิดให้บริการทางด่วนจักรยานแล้ว

ออโต้บาห์นสำหรับนักปั่นมูลค่าเจ็ดพันล้านบาทที่จะเชื่อมโยงสิบเมืองใหญ่และลดการใช้รถยนต์ได้กว่า 50,000 คัน