ข้อดีทางอ้อมของดิสก์เบรก

เมื่อไม่ต้องทุ่มงบทำขอบเบรกทนร้อนอีกต่อไป เราอาจจะมีล้อคาร์บอนที่ราคาถูกลงแต่ประสิทธิภาพดียิ่งกว่าเดิมในอนาคต