GCN X DT: ซักชุดปั่นยังไงให้ใช้ได้นานๆ

เมื่อชุดปั่นเป็นเสื้อผ้าที่อาจจะราคาแพงที่สุดที่คุณใส่ คุณจะดูแลรักษามันยังไงให้อยู่ได้นาน?