GCN × DT: ท่ามุดลม หมวกแอโร ล้อขอบสูง ประหยัดเวลาได้แค่ไหนกัน

ยิ่งเราไล่หาความแอโร่ไปไกลเท่าไร ผลตอบแทนที่ได้ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น ด้วยต้นทุนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ