DT พาเที่ยว Eurobike 2014 – จักรยานไฟฟ้าที่คุณไม่เคยเห็น

ระบบภายในเครื่อง

ตลาดจักรยานไฟฟ้ากำลังมาแรงในยุโรป แต่สำหรับเมืองไทย ยังมีหลายปัจจัยที่เราต้องคำนึงถึง