ข้อดีทางอ้อมของดิสก์เบรก

เมื่อไม่ต้องทุ่มงบทำขอบเบรกทนร้อนอีกต่อไป เราอาจจะมีล้อคาร์บอนที่ราคาถูกลงแต่ประสิทธิภาพดียิ่งกว่าเดิมในอนาคต

โปรทัวร์ใน 5 นาที: วิวิอานีซิวสเตจ 2 Abu Dhabi, ยอดขายหมอบดิสก์มากกว่าริมเบรกแล้ว

เป้าหมายของกาวิเรีย และปณิธานของแบรดลีย์ วิกกินส์