GCN × DT: แค่ 5 นาทีก็ล้างจักรยานให้เงาได้เหมือนใหม่

หลายคนบอกว่าไม่มีเวลาล้าง หลายคนบอกว่าเสียเวลา แต่รู้ไหมครับ จักรยานที่สะอาดอยู่เสมอก็เหมือนรถยนต์ที่เพิ่งเคลือบแก้วออกมาจากร้านนั่นแหละ

GCN × DT: ทำอย่างไรให้ปั่นได้เร็วขึ้น

ขึ้นเขาเร็วขึ้น ? ลงเขาเร็วขึ้น ? Av ที่มากขึ้น ? กำหนดเป้าหมายแล้วนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ครับ