The Daily Spin #63 คิทเทลสปรินต์ “ชนะ” ไซตามะ ไครทีเรียม

คิทเทลชนะไซาตามะไครทีเรียม / พอร์ทเตรียมรับมือฤดูกาล 2015 / อูรานยังไม่ชัวร์จะลงแกรนด์ทัวร์สนามไหน / เพทัคคีเตรียมเข้าทีม Neri-Sottoli / เสื้อเหลืองโฉมใหม่ใน Tour de France