อเลกซ์ ดาวเซ็ตต์ มั่นใจ เตรียมคว้า Hour Record คืนจากวิกกินส์

อเล็กซ์ ดาวเซ็ตต์เคยใช้ชุดต้นแบบรุ่นนี้ทำลายสถิติ Hour Record ในปี 2015

“ถ้าเราทำลายสถิติได้ก็คงได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปด เพราะมาตรฐานที่แบรดตั้งไว้มันสูงมาก”