รีวิว TDF สเตจ 12: เดอเกนท์หนีรอด! เสื้อเหลืองวิ่งขึ้นเขา!

วันที่แปลกประหลาดที่สุดในการแข่งขันตูร์ เดอ ฟรองซ์ ชัยชนะครั้งแรกของโทมัส เดอ เกนท์ และการวิ่งขึ้นเขาครั้งแรกของคริส ฟรูม!?