Parlee Cycles – เมื่อจักรยานเป็นยิ่งกว่างานคราฟต์

ทำความรู้จักผู้บุกเบิกวงการจักรยานแฮนด์เมดอเมริกัน Bob Parlee กับ 18 ปีที่เขาทุ่มให้ Parlee Cycles