เปิดตัว: Zipp 404 NSW

ดุมใหม่, ขอบเบรคใหม่, โปรไฟล์ใหม่ และราคาใหม่