Tour de Pharmacy: เมื่อเรื่องการโด้ปของนักปั่นกลายเป็นหนังฟอร์มยักษ์

เมื่อออร์แลนโด บลูม, จอห์น ซีน่า และเควิน เบค่อน รวมตัวปั่นและโด้ป!