จบจากงานปั่นชิมานามิไคโดแล้วทำอะไรต่อดี? วันนี้ DT พาชมเมืองโอโนมิจิและมัตสึยามะที่น่าชวนคว้าจักรยานมาปั่นเที่ยวดูเมืองสุดๆ