เปิดตัว: Garmin EDGE 820

จอสัมผัส, แบตเตอรี่ 15 ชั่วโมง, GROUPTRACK เช็คความเคลื่อนไหวของเพื่อนร่วมกลุ่มปั่นได้พร้อมกัน 50 คน